MARKETING VỚI NGÂN SÁCH BẰNG “0”

0
502

Trong thời kỳ mà có rất nhiều nhà phát triển game độc lập với nguồn vốn eo hẹp muốn đưa game của họ ra biển lớn, họ vấp phải rào cản quá lớn để giới thiệu đứa con cưng của mình cho khách hàng.

Có rất nhiều bài viết và những lời khuyên dành cho các nhà thiết kế cách xử lý với nguồn ngân sách marketing của họ, nhưng với các nhà phát triển sẽ phải làm sao, với một hầu bao rỗng tuếch?

Mike Rose từ No More Robots đã có một bài trình bày trong Game Career tại kỳ GDC 2018, thảo luận về việc làm sao anh ấy có thể làm việc với truyền thông, với cá Youtuber và các luồng thông tin, cách thỏa thuận và bán hàng với nguồn vốn vô cùng eo hẹp. GDC 2018 đã miễn phí bài seminar này cho những nhà phát triển game quan tâm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here